Totalentreprenad är en omfattande tjänst som Thunman Entreprenad AB erbjuder för att förenkla och effektivisera byggprojekt. Inom ramen för totalentreprenad tar företaget ett övergripande ansvar för hela byggprocessen, från planering och projektering till färdigställande. Här är några aspekter av Thunman Entreprenads totalentreprenadstjänster:

 1. Helhetsansvar:

  • Inom totalentreprenad tar Thunman Entreprenad ett övergripande ansvar för projektet. Det inkluderar samordning av olika entreprenörer, leverantörer och andra involverade parter för att säkerställa en sömlös och effektiv process.
 2. Projektplanering och Projektering:

  • Före projektstart bistår Thunman Entreprenad med planering och projektering. Detta innebär att de arbetar nära med kunden för att definiera projektets mål, omfattning och krav för att skapa en detaljerad plan för genomförandet.
 3. Utförande och Koordinering:

  • Under själva byggprocessen utför Thunman Entreprenad eller samordnar arbetet med olika entreprenörer och arbetslag. Detta inkluderar allt från markarbeten till byggnation och installation av olika system och strukturer.
 4. Budgetansvar:

  • Totalentreprenaden innebär oftast att Thunman Entreprenad tar ansvar för att hålla sig inom budgeten för hela projektet. De övervakar och hanterar kostnaderna noggrant för att undvika överskridanden.
 5. Tidsramsstyrning:

  • Thunman Entreprenad ser till att projektet håller sig inom den fastställda tidsramen. Detta inkluderar noggrann tidsplanering och koordinering av olika arbetsmoment för att undvika förseningar.

Genom att erbjuda totalentreprenad strävar Thunman Entreprenad efter att göra byggprocessen så smidig och bekymmersfri som möjligt för sina kunder. Detta gör det möjligt för kunder att fokusera på sina behov och önskemål medan Thunman Entreprenad tar hand om alla tekniska och logistiska detaljer.