Thunman Entreprenad AB är starkt engagerat i hållbarhetsinitiativ och strävar efter att integrera miljövänliga och hållbara metoder i alla sina verksamheter. Företaget arbetar med följande hållbarhetsfokusområden:

 1. Miljövänliga Byggmetoder:

  • Thunman Entreprenad prioriterar användningen av miljövänliga byggmaterial och metoder för att minimera påverkan på naturen. Genom att integrera hållbara alternativ strävar de efter att skapa byggnader och infrastruktur som är långsiktigt hållbara.
 2. Energi- och Ressurseffektivitet:

  • Företaget strävar efter att maximera energi- och resurseffektiviteten i alla sina projekt. Det inkluderar användning av modern utrustning och teknik för att minimera energiförbrukningen och optimera användningen av tillgängliga resurser.
 3. Hållbar Avloppshantering:

  • Inom sitt arbete med avloppsanläggningar integrerar Thunman Entreprenad hållbara avloppslösningar. Det innebär att skapa system som inte bara uppfyller de nödvändiga regelverken utan även främjar vattensparande och miljövänliga reningsmetoder.
 4. Utbildning och Medvetenhet:

  • Thunman Entreprenad strävar efter att höja medvetenheten om hållbarhet inom branschen. Genom att erbjuda utbildning och information till sina kunder och samarbetspartners främjar de användningen av miljövänliga och hållbara byggpraxis.
 5. Återvinning och Avfallshantering:

  • Företaget aktivt arbetar med att minimera avfall och främja återvinning på byggplatser. Detta inkluderar korrekt sortering och återanvändning av material för att minska avfallsmängden och minska belastningen på deponier.

Genom att integrera hållbarhetsprinciper i varje skede av sina projekt strävar Thunman Entreprenad AB efter att skapa en positiv inverkan på både samhället och miljön. Deras åtagande att främja långsiktiga och ansvarsfulla byggpraxis positionerar dem som en ledande aktör inom hållbar entreprenad.